top of page
Search

RFID "tagging" av utstyr; - nytt & eksisterende...
Å begynne å bruke SafeUp-applikasjonen krever merking av verktøy med RFID-brikker. RFID-merkede verktøy kan enten leveres fra SafeUp/Albretsen Verktøysikring og/eller monteres på ditt eksisterende verktøy.


Nye verktøy RFID-tagging

Verktøy kan bestilles inkludert RFID-merking; - enten fra SafeUp eller Albretsen Verktøysikring (se BUTIKK for detaljer). Når du bestiller disse verktøyene fra SafeUp, og hvis du allerede bruker SafeUp-applikasjonen, vil hvert bestilte verktøy bli satt opp i lisensen din, inkludert alle nødvendige detaljer og dokumentasjon. Klar til å skanne/registrere når den mottas på stedet.


Selvfølgelig kan registrering av verktøy også gjøres på stedet i SafeUp-appen av ditt eget personell.


Eksisterende verktøy RFID-tagging

Du trenger ikke kjøpe nye verktøy for å begynne å bruke SafeUp-applikasjonen. Ethvert verktøy eller annet utstyr som krever logging og registrering av bruk for kontroll og oppfølging kan merkes og legges til i ditt produktregister på lokasjon (også inkludert eventuelle underlokasjoner du vil opprette).


Du kan velge om du ønsker å gjøre denne taggingen med dine egne ressurser, eller vi kan ha personell på stedet for å gjøre jobben for deg. Vi kan også tilby online støtte under en merkingsprosess. Uansett, vi vil gi en beskrivelse med "beste praksis" for å støtte dette arbeidet; - inkludert både RFID-merking og registreringene i SafeUp-lisensen din.


Vår nyutviklede "DuraCap" RFID UHF eller HF-tag (se detaljer i bildene ovenfor) kommer i flere størrelser som skal monteres (limes) på bolthodet til sikkerhetsklemmen for rask, enkel og tilgjengelig ID-merking (for 2015 og senere verktøy leveranser fra Albretsen Verktøysikring AS).


Vi har allerede erfart at SafeUp ikke bare brukes til høydeskapsverktøy. Det er også andre områder, produkter og utstyr som drar nytte av effektive registreringer for styring og kontroll. Mindre verktøy/utstyr tapt eller mangler; - mindre tidsbruk til søk. Slike eksempler er radioer, headset, gassmonitorer og løfteutstyr. SafeUp-løsningen brukes også i løftecontainere for å kontrollere løfteutstyr som sjakler, øyebolter m.m.


Vi inviterer deg til å diskutere kravene og den beste løsningen for å oppfylle dine spesifikke behov. Ta kontakt enten på epost post@safeup.no eller ring oss på +47 6280 9900.

2 views0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page