top of page
Search

Brukertips (2) - Legg til under-lokasjon


Vanligvis er SafeUp-løsningen en digital loggbok som gir effektivitet og kontroll til verktøyhåndteringen med det formål å redusere risikoen for glemt og forlagt verktøy og utstyr.


Du er imidlertid ikke begrenset til å inkludere verktøyene i høydeskapet! Med SafeUp har du mulighet til å opprette underlokasjoner der andre verktøy og/eller utstyr du ønsker å registrere og kontrollere blir registrert ved hjelp av RFID-brikker. Du kan til enhver tid vite hva som brukes, hva som er tilgjengelig og når det er tilgjengelig for andre aktiviteter. Ved slutten av en operasjon har du full kontroll på at alt er returnert og tilgjengelig.


Med SafeUp er du i stand til å kontrollere og administrere effektivt alle elementer du velger å gjøre. Sanntids "dashboard" og registreringslogger er tilgjengelig både på nettbrettet og i SafeUp-nettportalen.


Ønsker du å vite mer? Ring Ruben på +47 9190 6092

2 views0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page