top of page
 • SafeUp-løsningen oppnår økt bevissthet og ansvarlighet for personell og forbedret sporbarhet av verktøy og utstyr som brukes i arbeidsområdet. Med «digitalisering» av loggboken oppnås forbedret sikkerhet og bedre kontroll; - og med mindre tidsbruk
   

 • Sikkerhetstiltak er nøkkelen
   

 • Tidkrevende og ineffektive prosesser erstattes
   

 • Bedre utnyttelse av materielle og menneskelige ressurser
   

 • Reduserte kostnader
   

 • Mer motivert personell

NØKKEL FUNKSJONER...
Products
Tools Management kopi.png
VERKTØY ADMINISTRASJON
Worker5.png
OPERATØR

Sanntidskontroll av alt verktøy og utstyr som brukes i arbeidsområdet. Hvor er det, hva er det, og fungerer det? Spor alt verktøyet og utstyret ditt.

Overvåking av personell ansatt i arbeidsområdet, inkludert autentisering av arbeidstillatelse. Hvem er hvor og når.

Dashboard2.png
DASHBOARD

Sanntidsstatusrapportering som viser elementer OK eller ikke-OK i henhold til et sett med regler knyttet til arbeidstillatelse og annet. Visuell fargegrafikk både i mobil- og desktop visninger.

RFID logo 2.png
RFID

Bruk av UHF, og valget av robuste HF- eller UHF-brikker for enkel montering og sikker utstyrs-ID-fangst gjennom hele levetiden.

Log2 kopi.png
LOGG
Alerts2.png
VARSLINGER

Automatiske varsler enten via SMS eller e-post hvis løsningen rapporterer avvik fra regeloppsettet.

Mobility2.png
MOBILITET
Documents2.png
DOKUMENTER

Tilgjengelighet av nødvendig dokumentasjon; - sertifikater, brukermanualer, bl.a.

Danger Area.png
KRITISK OMRÅDE

Utforsk den historiske bevegelsen til enhver eiendel; - for eksempel når den ikke er funnet. Loggen vil også muliggjøre spesialiserte rapporter om eiendeler og/eller personellnivåer.

SafeUp fungerer både på Android- og IOS-plattformer. Tagger leses enten med intern NFC/HF-leser eller bluetooth UHF-leser. For ethvert miljø, og alle robuste.

Kritisk område-funksjonen gir rask oversikt og tilgang til operatører som er registrert som angitt i et kritisk område.

SAFEUP WEBPORTAL

WebPortal Features
Skjermbilde 2023-09-05 kl. 14.31.58.png

FUNKSJONER I WEBPORTALEN

Skjermbilde 2023-09-05 kl. 14.45.30.png
DASHBOARD

Gir sanntidsstatus for lokasjon og/eller plassering. Bokser kan klikkes for å se detaljer, inkludert funksjoner for å lagre, sortere og gruppere data i tillegg til rapporteksport til CSV eller Excel.

Skjermbilde 2023-09-05 kl. 14.54.04.png
OPERATØRER

Gir sanntidsstatus for lokasjon og/eller plassering. Bokser kan klikkes for å se detaljer, inkludert funksjoner for å lagre, sortere og gruppere data i tillegg til rapporteksport til CSV eller Excel.

MELDINGSSENTER
Skjermbilde 2023-09-05 kl. 14.52.17.png
RAPPORTER

Gir sanntidsstatus for lokasjon og/eller plassering. Bokser kan klikkes for å se detaljer, inkludert funksjoner for å lagre, sortere og gruppere data i tillegg til rapporteksport til CSV eller Excel.

OPERASJONER

Gir sanntidsstatus for lokasjon og/eller plassering. Bokser kan klikkes for å se detaljer, inkludert funksjoner for å lagre, sortere og gruppere data i tillegg til rapporteksport til CSV eller Excel.

Skjermbilde 2023-09-05 kl. 14.53.53.png
LEVERANDØRER

Gir sanntidsstatus for lokasjon og/eller plassering. Bokser kan klikkes for å se detaljer, inkludert funksjoner for å lagre, sortere og gruppere data i tillegg til rapporteksport til CSV eller Excel.

LAGERBEHOLDNING

Provides realtime status of Site and/or Location. Boxes can be clicked to see details including features to filer, sort and group data in addition to report export to CSV or Excel.

Provides realtime status of Site and/or Location. Boxes can be clicked to see details including features to filer, sort and group data in addition to report export to CSV or Excel.

Rentals

Kontrollere utstyr for utlån om bord og logging av områdeinngang

 SafeUp Kiosk 1.0
Klatre Utstyr
Utlånsutstyr
 Entry Logging
Kiosk 1.0.png
Prototype - in testing

Aktivitetsregistreringer gjort enkelt!

Vi tilbyr nå også en egen lisens for effektive registreringer av utlånsutstyr og personellføringer. Hold styr på både utstyr og personell, og få tilgang til sanntidsinformasjon om utstyrs tilgjengelighet, forventet retur og personell som går inn i kritiske områder.

Selvfølgelig er all denne informasjonen også tilgjengelig i SafeUp WebPortal!

Med vår nye SafeUp Kiosk er registreringer enkelt. Alltid tilkoblet og alltid med strøm. Ingen lading eller bluetooth-tilkobling kreves. For tiden i testing for ikke-ATEX områder, men ATEX sone 1 alternativ er snart tilgjengelig!

Få tilgang til prosjektdata fra felten til kontoret med vår åpne API-tilkobling

API
shutterstock_1724325163.jpg

Vår SafeUp Solution API er tilgjengelig for å integreres med ditt eksisterende ERP, utstyrsregister og/eller ditt digitale styringssystem for arbeidsordre/arbeidstillatelse, noe som tillater sømløse dataflyter.

Safeup-løsningen er her for å legge til effektivitet i ditt daglige arbeid, ikke unødvendige doble eller flere registreringer av aktivadata, personell eller arbeidstillatelsesrelatert informasjon som allerede finnes i IT-løsninger som allerede er implementert.

La oss slå seg sammen med din IT-løsningsleverandør eller interne ressurser for å bygge den beste løsningen for å øke produktiviteten ytterligere!

bottom of page