top of page

Om SafeUP Tracking Solutions AS....

Selskapets formål er utvikling og levering av lisensbasert programvare, tilbud av relaterte produkter, samt relaterte tjenester med fokus på å redusere risiko for skader på personell, eiendeler eller miljø, samt å forbedre effektiviteten mht. implementering av arbeidsprosesser i industribedrifter.

VÅRE LØSNINGER
Vår løsning er å erstatte loggbok og manuell oppfølging, sikre sporbarhet, øke bevisstheten og gi bedre utnyttelse av både menneskelige og materielle ressurser.

VÅRE PARTNERE
Etablerere av SafeUp Tracking Solutions AS er selskaper med lang erfaring innen områdene trygt arbeid og teknologiutnyttelse. Vår løsning er basert på vårt felles bidrag og ambisjon om å forenkle rutiner, og å sikre verdier.

PARTNERE
HM_Albretsen_Verktøysikring_logo.jpg

H. M Albretsen Verktøysikring AS

Selskapet ble etablert i 1995 med hovedfokus på utvikling av sikkerhetsløsninger for fallende gjenstander i olje- og byggebransjen. I dag er de en ledende aktør innen verktøysikkerhet i Norge og leverer sikkerhetsløsninger til flere store bedrifter som jobber der gjenstander som faller, representerer en betydelig sikkerhetsrisiko.

Med flere års utvikling og tett samarbeid med sikkerhetsledere har selskapet satt en standard som er kjent og akseptert av store aktører i olje- og byggebransjen. Fordi produktene er utviklet for å forhindre person- og materielle skader, stilles det derfor strenge krav til kvalitetssikring i alle ledd.


Selskapets kvalitetsstyringssystem (QMS-system) er i henhold til ISO9001:2008, og sertifisert av Det Norske Veritas AS (DNV). I tillegg til interne tester bruker de akkreditert selskap Nordic Packaging Testing (NET) for testing av produktene.

Skanits logo.jpg

Skanits AS

 

Skanits er en pioner innen produksjon og installasjon av forseglede barrieresystemer for både offshore og onshore anlegg. Vi er spesialister på trygge arbeidssoner i høyden med muligheter for integrerte arbeidsplattformer og kan spare deg for tid ved å gjøre det mulig å utføre arbeid i flere arbeidssoner som monteres både horisontalt og vertikalt. Vi bruker sertifiserte deler og dokumentasjon inkludert tegninger og beregninger levert av våre spesialingeniører. Våre rope access-teknikere er spesielt kvalifisert til å installere og administrere systemet vårt som kalles Safeworkzone.

Logo sort 200x200 kopi.png

iTAG Solutions AS


TAG Solutions AS ble etablert i 2015 med fokus på å forbedre kvalitet, effektivitet og sikkerhet knyttet til operasjonelle prosesser i bransjer som olje & gass, verft, havbruk, bygg & anlegg.

Selskapet bruker RFID for sikker ID-fangst, og deres skybaserte løsninger kan betjenes på både iOS- og Android-plattformer. TESSALink-løsningen kan "umiddelbart" tas i bruk for økt kvalitet og effektivitet knyttet til drift og vedlikeholdsdrift, og erfaring viser en tidsbesparelse på over 50 %.

iTAG har opparbeidet solid ekspertise og erfaring, og tilbyr et rikt utvalg av produkter innen RFID-brikker, RFID-lesere, samt smarttelefoner og nettbrett fra industriledende produsenter.

bottom of page