top of page

PERSONVERN SAFEUP TRACKING SOLUTIONS AS

Sist oppdatert: 10. mai 2024


Denne personvernerklæringen beskriver våre retningslinjer og prosedyrer for innsamling, bruk og avsløring av informasjonen din når du bruker tjenesten og forteller deg om personvernrettighetene dine og hvordan loven beskytter deg.

Vi bruker dine personopplysninger til å tilby og forbedre tjenesten. Ved å bruke tjenesten godtar du innsamling og bruk av informasjon i samsvar med denne personvernerklæringen.


Tolkning og definisjoner Tolkning


Ordene der den første bokstaven er stor har betydninger definert under følgende forhold. Følgende definisjoner skal ha samme betydning uavhengig av om de står i entall eller flertall.

Definisjoner
 

 • For formålene med denne personvernerklæringen:

 

 • Konto betyr en unik konto opprettet for deg for å få tilgang til tjenesten vår eller deler av tjenesten vår.

 • Tilknyttet selskap betyr en enhet som kontrollerer, er kontrollert av eller er under felles kontroll med en part, der "kontroll" betyr eierskap av 50 % eller mer av aksjene, eierandeler eller andre verdipapirer som har rett til å stemme for valg av styremedlemmer eller annen administrerende myndighet .
   

 • Applikasjon betyr programvaren levert av selskapet, lastet ned av deg på en hvilken som helst elektronisk enhet, kalt SafeUp
   

 • Referert til som enten "Selskapet", "Vi", "Oss" eller "Vår" i denne Avtalen) refererer til SafeUp Tracking Solutions AS, c/o iTAG Solutions AS, Wergelandsveien 3, 0167 Oslo. Firma (refereFor formålet med GDPR er selskapet dataansvarlig.

 • Land refererer til: Norge

 • Datakontrollør, for formålet med GDPR (General Data Protection Regulation), refererer til selskapet som den juridiske personen som alene eller sammen med andre bestemmer formål og midler for behandlingen av Personlig informasjon.

 • Enhet betyr enhver enhet som kan få tilgang til tjenesten, for eksempel en datamaskin, en smarttelefon eller et digitalt nettbrett.

 • Personopplysninger er all informasjon som er relatert til en identifisert eller identifiserbar person. For formålene for GDPR betyr personopplysninger all informasjon relatert til deg, slik som navn, et identifikasjonsnummer, stedsdata, online identifikator eller til en eller flere faktorer som er spesifikke for fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sosiale identitet.

 • Tjenesten refererer til applikasjonen.

 • Tjenesteleverandør betyr enhver fysisk eller juridisk person som behandler dataene på vegne av selskapet. Det refererer til tredjepartsbedrifter eller enkeltpersoner ansatt av selskapet for å tilrettelegge for tjenesten, for å yte tjenesten på vegne av selskapet, for å utføre tjenester relatert til tjenesten eller for å bistå selskapet med å analysere hvordan tjenesten brukes. For formålet med GDPR anses tjenesteleverandører som databehandlere.

 • Bruksdata refererer til data som samles inn automatisk, enten generert ved bruk av tjenesten eller fra selve tjenesteinfrastrukturen (for eksempel varigheten av et sidebesøk).

 • Du betyr individet som har tilgang til eller bruker tjenesten, eller selskapet, eller annen juridisk enhet på vegne av denne personen har tilgang til eller bruker tjenesten, alt etter hva som er aktuelt.


I henhold til GDPR (General Data Protection Regulation) kan du bli referert til som den registrerte eller som brukeren ettersom du er den enkelte som bruker tjenesten.


Innsamling og bruk av dine personlige data

Datatyper som samles inn

Personlig informasjon
Mens vi bruker tjenesten vår, kan vi be deg om å gi oss visse personlig identifiserbare opplysninger som kan brukes til å kontakte eller identifisere deg. Personlig identifiserbar informasjon kan omfatte, men er ikke begrenset til:
 

 • Epostadresse

 • Fornavn og etternavn

 • Telefonnummer

 • BruksdataBruksdata
Bruksdata samles inn automatisk når du bruker tjenesten.

Bruksdata kan inkludere informasjon som enhetens Internett-protokolladresse (f.eks. IP-adresse), klokkeslett og dato for bruken din, tiden brukt på spesifikke funksjoner, unike enhetsidentifikatorer og andre diagnostiske data.

Når du får tilgang til tjenesten med eller gjennom en mobilenhet, kan vi samle inn viss informasjon automatisk, inkludert, men ikke begrenset til, typen mobilenhet du bruker, din unike mobilenhets ID, IP-adressen til mobilenheten din, mobilen din operativsystem, unike enhetsidentifikatorer og andre diagnostiske data.


Informasjon samlet inn mens du bruker applikasjonen
Når du bruker applikasjonen vår, for å tilby funksjonene i applikasjonen vår, kan vi samle inn, med din forhåndstillatelse:
 

 •  Bilder og annen informasjon fra enhetens kamera og fotobibliotekVi bruker denne informasjonen til å tilby funksjoner i tjenesten vår, for å forbedre og tilpasse tjenesten vår. Informasjonen kan lastes opp til selskapets servere og/eller en tjenesteleverandørs server, eller den kan ganske enkelt lagres på enheten din. Du kan aktivere eller deaktivere tilgang til denne informasjonen når som helst, gjennom enhetens innstillinger.


Bruk av dine personlige data

Selskapet kan bruke personopplysninger til følgende formål:

For å tilby og vedlikeholde tjenesten vår, inkludert å overvåke bruken av tjenesten vår.

 • For å administrere kontoen din: for å administrere registreringen din som bruker av tjenesten. Personopplysningene du oppgir, kan gi deg tilgang til ulike funksjoner i tjenesten som er tilgjengelige for deg som registrert bruker.

 

 • For gjennomføring av en kontrakt: utvikling, overholdelse og gjennomføring av kjøpskontrakten for produktene, varene eller tjenestene du har kjøpt eller en annen kontrakt med oss ​​gjennom tjenesten.

 

 • For å kontakte deg: For å kontakte deg via e-post, telefonsamtaler, SMS eller andre tilsvarende former for elektronisk kommunikasjon, for eksempel en mobilapplikasjons push-varslinger angående oppdateringer eller informativ kommunikasjon relatert til funksjonaliteten, produktene eller avtalte tjenestene, inkludert sikkerhetsoppdateringene, når det er nødvendig eller rimelig for gjennomføringen.

 

 • For å gi deg nyheter, spesialtilbud og generell informasjon om andre varer, tjenester og arrangementer som vi tilbyr som ligner på de du allerede har kjøpt eller spurt om med mindre du har valgt å ikke motta slik informasjon.
   

 • For å administrere forespørslene dine: For å delta og administrere forespørslene dine til oss.

 

 • For virksomhetsoverføringer: Vi kan bruke opplysningene dine til å evaluere eller gjennomføre en fusjon, avhendelse, restrukturering, omorganisering, oppløsning eller annet salg eller overføring av noen eller alle våre eiendeler, enten som en fortsatt drift eller som en del av konkurs, avvikling, eller lignende prosedyre, der personopplysninger som vi har om våre tjenestebrukere er blant eiendelene som overføres.

 • For andre formål: Vi kan bruke informasjonen din til andre formål, for eksempel dataanalyse, identifisering av brukstrender, bestemme effektiviteten av våre kampanjekampanjer og for å evaluere og forbedre tjenesten vår, produktene, tjenestene, markedsføringen og din opplevelse.Vi kan dele din personlige informasjon i følgende situasjoner:

 • Med tjenesteleverandører: Vi kan dele din personlige informasjon med tjenesteleverandører for å overvåke og analysere bruken av tjenesten vår, for å kontakte deg.

 

 • For virksomhetsoverføringer: Vi kan dele eller overføre din personlige informasjon i forbindelse med, eller under forhandlinger om, enhver fusjon, salg av selskapets eiendeler, finansiering eller oppkjøp av hele eller deler av virksomheten vår til et annet selskap.

 

 • Med tilknyttede selskaper: Vi kan dele informasjonen din med våre tilknyttede selskaper, i så fall vil vi kreve at disse tilknyttede selskapene overholder denne personvernerklæringen. Tilknyttede selskaper inkluderer vårt morselskap og alle andre datterselskaper, joint venture-partnere eller andre selskaper som vi kontrollerer eller som er under felles kontroll med oss.

 

 • Med ditt samtykke: Vi kan avsløre din personlige informasjon til andre formål med ditt samtykke.Oppbevaring av dine personlige data

Selskapet vil bare beholde dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for formålene angitt i denne personvernerklæringen. Vi vil beholde og bruke dine personopplysninger i den grad det er nødvendig for å overholde våre juridiske forpliktelser (for eksempel hvis vi er pålagt å beholde dataene dine for å overholde gjeldende lover), løse tvister og håndheve våre juridiske avtaler og retningslinjer.

Selskapet vil også beholde bruksdata for interne analyseformål. Bruksdata oppbevares vanligvis i en kortere periode, bortsett fra når disse dataene brukes til å styrke sikkerheten eller forbedre funksjonaliteten til tjenesten vår, eller vi er juridisk forpliktet til å oppbevare disse dataene i lengre tidsperioder.
 

 

Overføring av dine personlige data

Dine opplysninger, inkludert personopplysninger, behandles på Selskapets driftskontorer og på andre steder der partene som er involvert i behandlingen befinner seg. Det betyr at denne informasjonen kan overføres til – og vedlikeholdes på – datamaskiner som befinner seg utenfor din stat, provins, land eller annen statlig jurisdiksjon der databeskyttelseslovene kan avvike fra din jurisdiksjon.


Data

Tjenesteleverandørene vi bruker kan ha tilgang til dine personopplysninger. Disse tredjepartsleverandørene samler inn, lagrer, bruker, behandler og overfører informasjon om aktiviteten din på tjenesten vår i samsvar med deres personvernregler.

Analytics
Vi kan bruke tredjeparts tjenesteleverandører for å overvåke og analysere bruken av tjenesten vår.
 

 • Google Analytics


Ditt samtykke til denne personvernreglene etterfulgt av din innsending av slik informasjon representerer din samtykke til den overføringen.

Selskapet vil ta alle nødvendige skritt for å sikre at dataene dine behandles sikkert og i samsvar med denne personvernerklæringen, og ingen overføring av dine personopplysninger vil finne sted til en organisasjon eller et land med mindre det er tilstrekkelige kontroller på plass, inkludert sikkerheten til Dine data og annen personlig informasjon.


Utlevering av dine personlige data

Forretningstransaksjoner

 

Hvis selskapet er involvert i en fusjon, oppkjøp eller salg av eiendeler, kan dine personopplysninger bli overført. Vi vil varsle før dine personlige data overføres og blir underlagt en annen personvernerklæring.

Rettshåndhevelse

Under visse omstendigheter kan selskapet bli pålagt å avsløre dine personopplysninger hvis det er pålagt å gjøre det ved lov eller som svar på gyldige forespørsler fra offentlige myndigheter (f.eks. en domstol eller et offentlig organ).

Andre lovkrav

Selskapet kan avsløre dine personopplysninger i god tro om at slik handling er nødvendig for å:

 •   Overhold en juridisk forpliktelse

 

 •   Beskytte og forsvare rettighetene eller eiendommen til selskapet

 

 •   Forhindre eller undersøke mulige forseelser i forbindelse med tjenesten

 

 •   Beskytte den personlige sikkerheten til brukere av tjenesten eller offentligheten

 •   Beskytte mot juridisk ansvarSikkerhet for dine personlige data

Sikkerheten til dine personlige data er viktig for oss, men husk at ingen metode for overføring over Internett, eller metode for elektronisk lagring er 100 % sikker. Selv om vi streber etter å bruke kommersielt akseptable midler for å beskytte dine personlige data, kan vi ikke garantere absolutt sikkerhet.


Detaljert informasjon om behandlingen av dine personopplysninger

Google Analytics er en nettanalysetjeneste som tilbys av Google som sporer og rapporterer nettstedtrafikk. Google bruker dataene som samles inn til å spore og overvåke bruken av tjenesten vår. Disse dataene deles med andre Google-tjenester. Google kan bruke de innsamlede dataene til å kontekstualisere og tilpasse annonsene til sitt eget annonsenettverk.

Du kan velge bort visse Google Analytics-funksjoner gjennom innstillingene for mobilenheter, for eksempel annonseinnstillingene for enheten din eller ved å følge instruksjonene gitt av Google i personvernreglene deres: https://policies.google.com/privacy

For mer informasjon om personvernpraksisen til Google, besøk Googles nettside for personvern og vilkår: https://policies.google.com/privacy


GDPR Personvern

Juridisk grunnlag for behandling av personopplysninger under GDPR

Vi kan behandle personopplysninger under følgende betingelser:
 

 •   Samtykke: Du har gitt ditt samtykke til å behandle personopplysninger for ett eller flere spesifikke formål.

 

 •   Utførelse av en kontrakt: Levering av personopplysninger er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg og/eller for eventuelle forpliktelser før kontrakten.

 

 •   Juridiske forpliktelser: Behandling av personopplysninger er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse som selskapet er underlagt.

 

 •   Vitale interesser: Behandling av personopplysninger er nødvendig for å beskytte dine vitale interesser eller til en annen fysisk person.

 

 •   Offentlige interesser: Behandling av personopplysninger er knyttet til en oppgave som utføres i allmennhetens interesse eller i utøvelse av offentlig myndighet som er tillagt Selskapet.

 

 •   Legitime interesser: Behandling av personopplysninger er nødvendig for formålet med de legitime interessene selskapet forfølger.Selskapet vil uansett gjerne bidra til å avklare det konkrete rettslige grunnlaget som gjelder for behandlingen, og spesielt om utlevering av personopplysninger er et lov- eller kontraktsmessig krav, eller et krav som er nødvendig for å inngå en kontrakt.

Dine rettigheter under GDPR

Selskapet forplikter seg til å respektere konfidensialiteten til dine personopplysninger og garantere at du kan utøve dine rettigheter.

Du har rett i henhold til denne personvernerklæringen, og ved lov hvis du er innenfor EU, til å:

 •  Be om tilgang til dine personlige data. Retten til å få tilgang til, oppdatere eller slette informasjonen vi har om deg. Når det er mulig, kan du få tilgang til, oppdatere eller be om sletting av dine personlige data direkte i seksjonen for kontoinnstillinger. Hvis du ikke er i stand til å utføre disse handlingene selv, vennligst kontakt oss for å hjelpe deg. Dette gjør deg også i stand til å motta en kopi av personopplysningene vi har om deg.

 • Be om retting av personopplysningene vi har om deg. Du har rett til å få ufullstendig eller unøyaktig informasjon vi har om deg rettet.

 • Protestere mot behandling av dine personopplysninger. Denne retten eksisterer der vi stoler på en legitim interesse som det juridiske grunnlaget for vår behandling og det er noe med din spesielle situasjon som gjør at du ønsker å protestere mot vår behandling av dine personopplysninger på denne grunn. Du har også rett til å protestere når vi behandler dine personopplysninger for direkte markedsføringsformål.

 

 • Be om sletting av dine personlige data. Du har rett til å be oss om å slette eller fjerne personopplysninger når det ikke er noen god grunn for oss å fortsette å behandle dem.

 

 • Be om overføring av dine personlige data. Vi vil gi deg, eller til en tredjepart du har valgt, dine personopplysninger i et strukturert, vanlig brukt, maskinlesbart format. Vær oppmerksom på at denne rettigheten kun gjelder for automatisert informasjon som du opprinnelig ga samtykke til at vi kan bruke, eller hvor vi brukte informasjonen til å utføre en kontrakt med deg.

 

 • Trekk tilbake ditt samtykke. Du har rett til å trekke tilbake ditt samtykke til bruk av dine personopplysninger. Hvis du trekker tilbake samtykket ditt, kan det hende at vi ikke kan gi deg tilgang til visse spesifikke funksjoner i tjenesten.

 

Utøvelse av dine GDPR-databeskyttelsesrettigheter

Du kan utøve dine rettigheter til tilgang, retting, kansellering og motstand ved å kontakte oss. Vær oppmerksom på at vi kan be deg om å bekrefte identiteten din før du svarer på slike forespørsler. Hvis du sender en forespørsel, vil vi gjøre vårt beste for å svare deg så snart som mulig.

Du har rett til å klage til et datatilsyn om vår innsamling og bruk av dine personopplysninger. For mer informasjon, hvis du er i det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), vennligst kontakt din lokale databeskyttelsesmyndighet i EØS.

 

Barns personvern

Tjenesten vår henvender seg ikke til noen under 13 år. Vi samler ikke bevisst inn personlig identifiserbar informasjon fra noen under 13 år. Hvis du er en forelder eller verge og du er klar over at barnet ditt har gitt oss personopplysninger, vennligst kontakt oss. Hvis vi blir klar over at vi har samlet inn personopplysninger fra noen under 13 år uten bekreftelse av foreldrenes samtykke, tar vi skritt for å fjerne denne informasjonen fra serverne våre.

Vi må stole på samtykke som et juridisk grunnlag for å behandle informasjonen din, og landet ditt krever samtykke fra en forelder. Vi kan kreve samtykke fra foreldrene dine før vi samler inn og bruker denne informasjonen.

 

Lenker til andre nettsteder

Tjenesten vår kan inneholde lenker til andre nettsteder som ikke drives av oss. Hvis du klikker på en tredjepartskobling, vil du bli dirigert til denne tredjepartens nettsted. Vi anbefaler deg på det sterkeste å lese personvernreglene for hvert nettsted du besøker.

Vi har ingen kontroll over og påtar oss intet ansvar for innholdet, personvernreglene eller praksisen til tredjeparts nettsteder eller tjenester.


Endringer i denne personvernerklæringen

Vi kan oppdatere vår personvernerklæring fra tid til annen. Vi vil varsle deg om eventuelle endringer ved å legge ut den nye personvernerklæringen på denne siden.

Vi vil gi deg beskjed via e-post og/eller en fremtredende melding på tjenesten vår, før endringen trer i kraft, og oppdaterer «Sist oppdatert»-datoen øverst i denne personvernerklæringen.

Du anbefales å gjennomgå denne personvernerklæringen med jevne mellomrom for eventuelle endringer. Endringer i denne personvernerklæringen trer i kraft når de legges ut på denne siden.Kontakt oss

Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen, kan du kontakte oss:

På epost: post@safeup.no

bottom of page