top of page
Search

Reduser risiko for fallende gjenstander...
* SERTIFISERT
* OVERSIKTLIG
* SPORBART

Oppgradert skap med enkel, oversiktlig og oppgradert informasjon gjør arbeidsplassen sikker. Kvalifisert personell utfører kontroll og oppgraderinger med dokumentasjon av verktøy, iht. SfS Anbefalt praksis 024N/2018.

Oppgradert skap har enkle, solide oppheng og oversiktlig og intuitiv merking. Vi gjør ditt høydeskap effektivt med bedre oversikt og god sporbarhet.


«All erfaring viser at en lys og ryddig arbeidsplass er mindre risikoeksponert enn det motsatte. På innretninger og anlegg med turnus- og skiftarbeid forsterkes denne effekten idet vi også eksponeres for andres “rot”. Det er derfor svært viktig at vi har gode rutiner for sluttkontroll av arbeidssted.» Sfs kap 5 side 48.


TA KONTAKT FOR EN OPPDATERENDE SAMTALE IDAG:

TLF: +47 45 95 30 00 MAIL: mail@skanits.no
78 views0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page