top of page
Search

Vi takker for nominasjonen....

I den nylig avholdet Høydekonferansen 2022 ble SafeUp løsningen nominert for å ha utmerket seg i forbindelse med sikkert arbeid i høyden:


Vi vant ikke i en sterk og bred konkurranse, men vi er allikevel stolte av å bli nominert. Selv om vi har en lansert løsning allerede i drift flere plasser i Nordsjøen er vi fortsatt i en tidlig fase hvor det skjer mye både med selve løsningen, samt i utviklingen av å oppnå aksept for løsningen.


Ikke minst har gode tilbakemeldinger fra brukerne stor betydning for de prioriteringer vi gjør. Dette er tilbakemeldinger som alltid behandles seriøst; - også i tilfelle hvor vi ønsker dialog for å sikre at vi oppnår det som ønskes og forventes.

Enkelt brukergrensesnitt for å oppnå bedre kontroll i henold til gjeldende standarder, mulighet for sporing, og raskere gjennomføring av viktige prosesser som definerer vår fokus. SafeUp kan kjøres i gang i løpet av noen dager, og opplæring av personell er gjort i løpet av 1 time (basert på vår erfaring).


Jan Gulbrandsen

Styreformann

69 views0 comments

Comentários

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações

Adicione uma avaliação
bottom of page