top of page
Search

Første RFID-merket høydeskap på vei...Da er de første høydeskap komplett merket med RFID for mer effektiv registrering og kontroll av verktøy, og som benyttes til modifikasjons- og vedlikeholdsarbeider plassert ut i Nordsjøen!


Skapene er levert av H.M. Albretsen Verktøysikring AS som i et samarbeid med SafeUp har merket alt innhold i høydeskapet.


At disse skapene er "SafeUp Ready" betyr at alt innhold er registrert i SafeUp-løsningen. Med denne registreringen er ikke løsningen bare klar til bruk, men registreringen omfatter også tilgang til brukerveiledninger, sertifikater, vektklasse og drop spesifikasjon for samtlige produkter.


Det vil alltid være mest effektivt og kostnadsbesparende om RFID-merking skjer i forbindelse med produksjon av høydeskapet. Dog er alterntiver for eksisterende høydeskap enten å bytte ut innhold med RFID-merket verktøy eller merke opp eksisterende verktøy i etterkant.


SafeUp setter opp løsningen slik at den umiddelbart kan tas i bruk. Løsningen gir sanntid informasjon om verktøy og utstyr; - og sikrer ansvar, sporing og kostnadseffektivitet for å redusere risiko for gjenglemt utstyr.


Ønsker du mer informasjon om SafeUp?

Kontakt Ruben Johansen - ruben@safeup.no - tlf 9190 60921 view0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page