top of page
Search

Enkel administrasjon og kontroll av operatører i kritiske områder med sanntidsvisningBasert på tilbakemeldinger fra brukere vil vi, før slutten av året, lansere en "re-make" av vår personellkontrollfunksjon for å fokusere på operatører som går inn og ut av det som anses som KRITIKE OMRÅDER.


Innenfor SafeUp-applikasjonens "dashboard" presenterer vi en sanntidsvisning av registrerte verktøy og personell som har aktive OPERASJONER. Denne visningen er tilgjengelig både på den mobile enheten og vår nettportal.


"Boksen" på dashbordet for KRITISK OMRÅDE vil vise antall personell som er registrert i et kritisk område i sanntid. Ved å klikke på denne boksen vil du se listen over operatører registrert med både navn og firma, området som er angitt og også tidspunktet for registrering. Alt personell som er registrert i SafeUp kan enkelt benytte funksjonen.


Nettportalen vil også inkludere en egen loggrapport over alle inn- og utregistreringer av kritiske områder.


Ta gjerne kontakt med oss ​​dersom du ønsker å få mer informasjon både om SafeUp-løsningen generelt eller "kritisk område"-funksjonen spesifikt.

0 views0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page